Co je kapitula

Kapitulní kostel je nadřazený kostel, má metropolitní úlohu. Má vyšší stupeň v hierarchii kostelů. Např. spravuje podřízené farní kostely.

Kapitula je v podstatě obdobou klášterní komunity, s tím, že není spravována řeholníky.

Asi nejvýznamnější kapitulou byla kapitula u sv. Víta.