Zděné opevnění na Staré Boleslavi

Objeveno před několika lety.

Opevnění nechal (podle Kosmy) postavit kníže Boleslav, když ještě sídlil na Staré Boleslavi (tj. před Václavovou vraždou).

Nařídil stavebníkům, aby postavili hradbu po "římském způsobu" (opere romano - dílo římské), tj. zděná hradba na písek, maltu... Nikoliv tedy sypaná hradba s vnitřní roštovou konstrukcí a čelní kamennou plentou kladenou "na sucho" tj. bez pojiva (malty).

Stavebníci odmítli stavbu, kterou nikdy nestavěli ani oni ani jejich předkové. Kníže Boleslav podle Kosmy předákovi stavebníků srazil mečem hlavu a tím "přesvědčil" stavebníky, aby začali stavět podle nového způsobu.

Kamennou zeď se podařilo na St. Boleslavi opravdu odkrýt. Je v podstatě mladší stavební fází, která navazuje na starší (klasickou) sypanou hradbu.