Avaři

Avaři byli turkotatarským národem, měli ale smíšeny vzhled. Je potřeba mít na paměti, že celá jižní Ukrajina a běloruské stepi byly před Avary obývány Huny a ještě před nimi Góty (což byli Germáni přišlí od severu z oblasti Skandinávie; později ustupovali až před Huny a potom před Avary). Mimoto byli Avaři smíšeni ještě se Slovany.

Kočovné kmeny obvykle vtiskli svoji nadvládu obyvatelstvu dobytých území, ale samotné avarské jádro, národ samotný, mohl být poměrně málo početný. Jednalo se vlastně o jakousi jezdeckou válečnickou nobilitu.