Autentické výroky žáků a učitelů o hudbě

 • Budoucnost naší hudby je už hodně stará.
 • Naše česká hudba se vyvíjela od raného středověku až do dnešního konce.
 • Staré zpěvy a tance patří k dřívějším vesnickým zlozvykům.
 • Píseň o svatém Václavu se v minulosti zpívala v dobách zlých a pro národ nejtěžších, například když král vjížděl do města.
 • Hudba umí vyjádřit různé nálady. Například: fotbal, to je hra!
 • Poloprofesionál je takový umělec, který sice ještě neumí moc hrát, ale už za to bere peníze.
 • Skladatel má tu nevýhodu, že když udělá chybu, je to pořád slyšet.
 • Skromný skladatel si hudbu složí, pak zahraje a ještě i sám poslechne.
 • Slavný skladatel je takový, který se po smrti dostane do sádry.
 • Klasik může být jenom skladatel po smrti nebo aspoň v důchodu.
 • Napsat skladbu je umění, ale stát na hlavě také.
 • Hudební dílo je takové, které se jednou zahraje a pak se teprve zjistí, jestli se bude hrát ještě jednou.
 • Mistrovská díla jsou, když není poznat, co to je.
 • Skladby mají názvy proto, abychom si při poslechu nepředstavovali něco jiného.
 • Hudebník je hráč, který musí mít dobrý hudební sluch, aby uměl dobře poslouchat.
 • Tomu, kdo si myslí, že hraje všechno dobře, tomu se říká mistr.
 • Opravdový umělec hraje, i když ví, že to nikdo neposlouchá.
 • Zpěváci chodí oblákaní tak, že vypadají draze.
 • Největší číslo programu byla zpěvačka.
 • Tento zpěvák zemřel, ale postavy, které vytvořil, a jeho děti žijí dodnes.
 • Lidé tleskají zpěvákovi buď proto, že hezky zpíval, nebo že už přestal.
 • Písně dělíme na lyrické, epidemické a balady.
 • Víno slouží také k výrobě pijáckých písní o tom, že už jsem propil všechno.
 • Píseň "Kdybych byla ptáčkem" znamená, že se u nás chce někdo uhnízdit.
 • Do pochodu se nesmí zpívat nic rychlejšího, abychom nemuseli klusat.
 • U nás nyní nevznikají lidové písně, protože ty vznikaly v minulosti při práci.
 • Hlediště bylo při koncertu zaplněno větším počtem prázdných míst.
 • Na včerejším koncertu jsme se bavili zpočátku dobře, ale pak byla hudba příliš hlasitá.
 • Hrají skutečně krásně, ale kdo je má poslouchat?
 • Na výchovný koncert se třídou půjdu. Dnes jsem schopný všeho.
 • Dnes je výročí skladatele Antonína Dvořáka. Z úcty k tomuto velkému Mistrovi nebudeme dnes hrát ani jednu jeho skladbu.
 • Pamatuj si, že klasická hudba je hudba, která se ti musí líbit, ať se ti líbí nebo ne.
 • Když tě slyším zpívat, začínám chápat, jak je možné, že husité zaháněli křižáky pouhým zpěvem.
 • Velmi miluji hudbu, ale hraj klidně dál.
 • Zabil jsi hudbu, o které jsem si myslel, že je nesmrtelná.
 • Trému při vystoupení nemám, jen takové divné tušení.