Dějepis klene mosty, po nichž zvěsti o tom, co před věky se stalo, od pokolení na pokolení přecházejí; v národu, jenž dějepisu nemá, tratí se během času vědomost o událostech sebe hlučnějších, podobně jako mocný hlas hromu v dálce chábne, až se konečně v hluchém vzduchu úplně ztrácí.

Jan Erazim Wocel (1803-1871) -- Pravěk země české, Praha, 1868, str. 309


Slovo k návštěvníku těchto stránek,

Patřím k velkým milovníkům historie a archeologie. Nechodím však s virgulemi po kopcích a nehledám ztracené poklady (ani ve Štěchovicích ani jinde), na keltských hradištích do sebe nečerpám auru ani karmu ani nic jiného, ba dokonce ani nehledám Sámův Wogastisburg v Krkonoších. Zajímám se o dějiny, snažím se o nich číst, získávat o nich přehled i nadhled, ale vím, že na vymýšlení věrohodných hypotéz nejsem a nikdy nebudu dostatečně odborně kovaný. Jako astronom a fyzik dobře vím, jak velice nepříjemní a obtěžující mohou být samozvaní badatelé, kteří jediným velkolepým rozmachem řeší naráz celé série astrofyzikálních problémů.

Nechci být dalším v řadě, nechci obtěžovat historiky a archeology: nečiň jiným, co nechceš, aby činili tobě.

Snažím se tedy, aby fakta na těchto stránkách věnovaných historii byla věrhodoná a ověřená. Pokud z těchto faktů získávám nějaký vlastní názor, vždy se budu snažit to zdůraznit - budiž pak můj názor chápán jako soukromý názor amatéra, nikoliv jako vědecká hypotéza, která si činí nárok na pravdu.
  • Historie obecná Jak to bylo s vraždou svaté Ludmily? O knížeti Václavovi a jeho bratru Boleslavovi. Výpisky z literatury, obrázky, fotografie...
  • Výlety za historií  Výpravy s archeologem Petrem Juřinou, dále fotografie, popisy, plány, výpisky z literatury...
  • Výlety do přírody Fotografie z blízkého i vzdálenějšího okolí Ondřejova  • Doporučená literatura, která by neměla chybět v žádné knihovně, pokud se zajímáte o dějiny raného středověku.


    Všechny články, které v tomto oddíle najdete, už jsou hrozně zastaralé. Od té doby, co jsem se jim naposledy věnoval, jsem dost věcí zjistil, nastudoval a hodně míst osobně navštívil. Časem budu jednotlivé podstránky postupně upravovat, ale prosím o trpělivost.