Motto:
(Mezi astronomy) Tehdy vede mne Všudybud po schodech na jakés pavlače, kdež hromady uzřím lidí žebříky dělajících a k obloze přistavujících; pak lezoucích vzhůru a lapajících hvězdy a roztahujících přes ně šňůry, pravidla, závaží, kružidla, a cesty běhů jejich měřících. O čemž někteří usadíc se regule psali, kdy, kde a jak se které scházeti neb rozcházeti mají, vyměřujíce. I podivil jsem se opovážlivosti lidské, že až do nebe se zpínati a hvězdám regule dávati smějí; a zachutnav sobě to tak slavné umění, živě jsem se ho i sám také chápati počal. Ale poobírav se s tím, čistě jsem spatřil, že hvězdy jinak, než jim tito houdli, tancovaly. Což i oni sami znamenavše, na "anomalitatem coeli" naříkali, vždy jinak a jinak v řád je sobě uvésti se pokoušejíce, až i místa jim měníce, některé dolů na zem strhujíce, zemi pak vzhůru mezi ně sázejíce: summou tak i jinak hypotheses vymýšleli, an dokonale nic se trefovati nechtělo.

Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce • Pozorovací astronomie -- spektroskopie 
 • Pořizování spekter se CCD - něco informací o CCD čipu
 • Pořizování spekter s HEROSem (Popis echelletového spektrografu HEROS)
 • česká verze webovských stránek o ondřejovském dvoumetrovém dalekohledu
 • Malá FOTOGALERIE ondřejovského dvoumetrovéhodalekohledu
 • Redukce digitálních dat.
 • Seznam všech objektů pozorovaných Reticonem (o Reticonu viz. českou verzi webovských stránek o ondřejovském dvoumetrovém dalekohledu).
 • Několik poznámek o spektrech hvězd
 • Několik poznámek o proměnných hvězdách
 • Stručné povídání o Fourierových řadách a transformacích (pracovní verze)
 • Spektrum polární záře 6. 11. 2001
 • Spektrum pekuliární novy V838 Monocerotis
 • Některé zajímavé dvojhvězdy a vícenásobné systémy, pozorované ondřejovským dvoumetrovým dalekohledem (55 UMa, EN Lac, gamma Cas, 4 Herculis)
 • Příprava webovských stránek o ondřejovském dvoumetrovém dalekohledu.
 • Trochu se snažím o popularizaci naší práce v 0ndřejově:
 • OES -- ondřejovský ešeletový spektrograf Pro IAN jsem napsal povídání o stavbě našeho nového přístroje. Zde vám předkládám verzi v mém uspořádání.
 • Zdislav Šíma: Astronomie v Klementinu - recenze". Pro IAN jsem napsal recenzi jedné zajímavé knihy o historii astronomie.
 • Pokovení dvoumetrového zrcadla -- připravovaný článek pro IAN
 • "Spektroskopie skoro jako počítačová hra" -- přednáška na Astrofyzikálním praktiku ve Vyškově
 • Historie astronomie a matematiky
 • Diplomová práce ``Survey of Cosmological Perturbations in Friedmannian Universe''
 • Doktorská dizertační práce k získání titulu PhD.: ``Star-Disc Interaction in Active Galactic Nuclei'' (3.8MB !)
 • Články: (v tomto seznamu nejsou zaneseny články, které dosud nebyly přijaty k tisku)
 • Vybraná odborná literatura
 • Linky (zatím ve výstavbě) • ZPĚT na mou domovskou stránku