Spektrum hvězdy V838 Monocerotis ("Born-again AGB???")Na přelomu ledna a února proběhla i sdělovacími prostředky zpráva, že se na obloze objevila "nová" hvězda.

Jedná se o hvězdu V838 Monocerotis a patrně patří do skupiny AGB (Asymptotic Giant Branch), resp. patrně se jedná o první pozorovaný případ "Born-again AGB", tj. hvězdy z uvedené třídy, která je výrazně aktivní (exploze ? erupce?) a podařilo se ji "přistihnout" při opakovaném zjasnění.

Podařilo se nám pořídit několik této novy pomocí dvoumetrového dalekohledu.

Spektrum pořízené dne 14. února 2002 vykazuje četné i P Cygni profily. Postupně dochází ke změnám ve spektru, takže zatím poslední pořízené spektrum ze 4. března 2002 má již (s výjimkou čáry Halfa) P Cygni profily jenom slabě patrné, objevují (či zvýrazňují) se však další čáry a komplikují se jejich profily (jak je znázorněno na případu čáry Halfa).

Srovnání tří spekter pekuliární novy V838 Mon. Spektrum novy V838 Mon pořízené dne 14.2.2002. Z obrázku jsou jasně vidět četné tzv. P Cygni profily.
Detail profilů čáry vodíku Halfa. Detail tzv. P Cygni profilů v oblasti vlevo od čáry vodíku Halfa (viz. horní obrázek)