Vybraná odborná literatura

Na této stránce podávám soupis literatury se zaměřením na astrofyziku, zpracování dat a obory s těmito oblastmi souvisejícími.

Tento soupis ani zdaleka není (a ani nemůže být) úplný. Nemůže si tedy klást za cíl být vyčerpávajícím seznamem, v němž lze nalézt vše.

Je to tedy spíše seznam, do něhož chci (a doufám, že i budu) zapisovat ty prameny, které odborníkovi stojí za přečtení nebo alespoň prohlédnutí. Nezanedbatelným účelem tohoto soupisu je poskytnout čtenáři (tedy i mně samotnému) bibliografické informace o publikacích již studovaných, k jejich případnému opakovanému vyhledání.

Matematika

 • Pírko Zdeněk: Fourierova transformace I. (Užití v teoretické elektrotechnice), SNTL, Praha, 1963
 • Ivan Ján: Matematika I, Alfa, Bratislava, 1983
 • Kučera Jaroslav, Horák Zdeněk: Tenzory v elektrotechnice a ve fyzice, Academia, Praha, 1963
 • Kufner Alois, Kadlec Jan: Fourierovy řady, Academia, Praha, 1969
 • Paškovskij Stefan: Vyčislitělnyje primeněnija mnogočlenov i rjadov Čebyševa, Nauka, Moskva, 1983 (Paszowski Stefan, Zastowania numeryczne wielomianów i szeregów Czebyszewa,Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1975)
 • Kubínová Marie, Novotná Jarmila: Posloupnosti a řady, Karolinum, Praha, 1997
 • Kowalski Oldřich: Úvod do Riemannovy geometrie, Karolinu, Praha, 1995
 • Doktor Pavel: Moderní metody řešení parciálních diferenciálních rovnic, SPN, Praha, 1976
 • Kofroň Joserf: Obyčejné diferenciální rovnice v reálném oboru, SPN, Praha, 1990
 • Truksa Ladislav: Statistická dynamika I, SPN, Praha, 1956
 • Truksa Ladislav: Statistická dynamika II, SPN, Praha, 1958
 • Král Josef: Teorie potenciálu I, SPN, Praha, 1965
 • Král Josef: Teorie potenciálu II, SPN, Praha
 • Král Josef: Teorie potenciálu III, SPN, Praha
 • Bureš Jarolím, Hrubčík Karel: Diferenciální geometrie křivek a ploch, Karolinum, Praha, 1998
 • Motl Luboš, Zahradník Miloš: Pěstujeme lineární algebru, vyd. Matematicko-fyzikální fakulta UK, Praha, 1994

 • Fyzika, astrofyzika

 • Boublík Tomáš: Úvod do statistické termodynamiky, Karolinu, Praha, 1995
 • Trkal Viktor: Mechanika hmotných bodů a tuhého tělesa, Praha, 1956
 • Saleh Baaha, Teich Malvin: Základy fotoniky I-V, Matfyzpress, Praha, 1994
 • Zeldovich Yakov, Novikov Igor: Relativistic Astrophysics I (Stars and Relativity), University of Chicago Press, Chicago, 1971
 • Kolektiv (ed. V. P. Cesevič): Zatměnnyje premennyje zvězdy, Nauka, Moskva, 1971
 • Kolektiv (ed. V. B. Nikonov): Metody issledovanija pereměnnych zvězd, Nauka, Moskva, 1971
 • Landau Lev, Lifšic Jevgenij: Těorija polja, Nauka, Moskva, 1967
 • Harrison B.K., Thorne Kip, Wakano M., Wheeler John: Gravitation theory and gravitational collapse, University of Chicago Press, Chicago, 1965 (Uiler Dž., Garrison B., Vakano M., Torn K.: Těorija gravitaciji i gravitacionnyj kollaps, Mir, Moskva, 1967)
 • Bogorodskij A.: Uravněnija polja Ejnštejna i ich priměněnije v astronomii, Izdatěl'stvo Kievskogo universitěta, Kijev, 1962
 • Baum F.A., Kaplan S.A., Staňjukovič K.P.: Vveděnije v kosmičeskuju gazodinamiku, Gosudarstvěnnoje izdatěl'stvo fiziko-matematičeskoj litěratury, Moskva, 1958
 • DeJager Cornelis: The Brightest Stars, D.Reidel publishing company, 1982 (deJager C.: Zvězdy naibol'šej světimosti, Mir, Moskva, 1984)
 • Kato Shoji, Fukue Jun, Mineshige Shin: Black Holes Accretion Disks, Kyoto University Press, Japan, 1998
 • Frank J., King A.R., Raine D.J.: Accretion Power in Astrophysics, Cambridge University Press, Cambridge, 1985
 • Leech J.W.: Klasická mechanika, SNTL, Praha, 1970

 • Astronomie

 • Kulikovskij P.G.: Spravočnik ljubitělja astronomii, Nauka, Moskva, 1971
 • Andrle Pavel: Nebeská mechanika, Academia, Praha, 1987
 • Procházka Jaroslav: Sférická astronomie, Naše vojsko, Praha, 1953

 • Numerické metody, zpracování dat, přístroje aj.

 • Press William, Teukolsky Saul, Vettering William, Flannery Brian: Numerical Recipes in Fortran, Cambridge University Press, second edition - 1992
 • Press William, Teukolsky Saul, Vettering William, Flannery Brian: Numerical Recipes in C, Cambridge University Press
 • Marateck Samuel: Fortran 77, Academic Press, 1983
 • Sobell Mark: LINUX (Praktický průvodce), Computer Press, Praha, 1999
 • Brandejs Michal: UNIX - LINUX (Praktický průvodce), Grada, Praha, 1996
 • Herout Pavel: Učebnice jazyka C, Kopp, České Budějovice, 1997 (3. vydání)
 • Bradstreet David et al.: Binary Maker 2.0 - User Manual (Light Curve Synthesis Program), Contact Software, 1993
 • McLean Ian: Electronic Imaging in Astronomy, John Wiley,
 • Astronomical Techniques, (edited by W.A. Hiltner), University of Chicago Press, Chicago, 1962
 • Kitchin C.R.: Telescopes and Techniques, Springer, 1995