linky (jednou tu budou)

  • Gnuplot Výtečný manuál ke Gnuplotu