SPEKTROSKOPIE skoro jako počítačová hra

Na úvod začneme závěrem:
Zpracování dat je podstatnou součástí řetězce, který spojuje astronomická pozorování s astrofyzikálními teoriemi. Ty pak zase podléhají testu astronomických pozorování. V obou případech je třeba znát pozadí zpracování pozorovaných dat a nečinit závěry, které nemohou být v těchto datech obsaženy.Dále se budeme věnovat spektroskopii:

Data dělíme do tří skupin podle jejich kvality: dobrá, špatná a hrozná.

Cílem je dostat z dat informace.

 • Dalekohled a spektrograf
 • Kopule 2m dalekohledu
 • Dvoumetrový dalekohled, podruhé a potřetí
 • Schéma coude spektrografu
 • Jak vypadají spektra hvězd, která chceme získat - viz. IRAF...
 • ... a jak se získávají:
 • zero - vyčítací šum a šum detektoru
 • dark (5 hodin) - samovolné generování náboje
 • Flat Field - vysokofrekvenční šum (účinnost pixelů)
 • Comp (ThAr) - kalibrace na vlnové délky
 • objekt
 • Postup při zpracování spekter:
  1. Zprůměrujeme zero a flat fieldy
  2. Najdeme objekt (hvězdné spektrum), vytrasujeme a po této dráze vyčteme
  3. Ke každému objektu (hvězdnému spektru) najdeme nejbližší srovnávací spektra a po stejné dráze jako objekt vyčteme signál. Totéž pro flat (nebo ne - 2DIM)
  4. Můžeme (ale nemusíme) odečítat pozadí, př. tzv. "skylines"
  5. Identifikujeme srovnávací čáry - ručně nebo automaticky
  6. Máme hvězdu okalibrovanou na vlnové délky
 • Nepříznivé efekty:
 • šum při slabém signálu, fringing, skylines, kosmiky, rozlišení spektrografu, expoziční doba (rychlé změny)
 • To, co jsme řekli, platí obecně, ale zejména o "klasických" štěrbinových spektrografech. Mimo to existují i tzv. ešeletové spektrografy:

 • Ešeletový spektrograf a příklad z Ondřejova
 • Schéma činnosti ešeletu
 • Schéma HEROSu
 • Fotografie HEROSu
 • O činnosti ešeletu:
 • Velký rozsah zobrazení s velkým rozlišením
 • Horší stabilita (např. vlnky - viz. dále)
 • Odlišnosti při zpracování dat:
 • Mnoho řádů s mírným překryvem
 • Úzké řády - spíše histogram než gaussovský příčný profil - schody
 • Pozadí se často určuje ze snímků - problémy
 • Citlivé na nestabilitu, proto...
 • Ve většině případů se flatuje 1dim
 • Převod do vlnových délek řád od řádu - srvn. spektrum
 • Merging - je-li to možné, raději se vyhnout
 • Nepříznivé efekty: nestabilita tzv. blaze funkce a vlnky v kontinuu. Reálný příklad zde a zde
 • Pak je nemožné rektifikovat (jak se rektifikuje) a určovat ekvivalentní šířku čáry.

 • Tím jsme v podstatě vyčerpali téma celé přednášky. Na úplný konec si ještě ukážeme pár spekter jasných nebo jinak známých objektů:
 • Betelgeuze; ukázka spektra velmi chladné hvězdy. Ve spektru v podstaě nelze určit kontinuum, vyskytují se četné čáry a molekulární pásy.
 • Rigel; horká emisní hvězda s typickým P Cygni profilem v jinak relativně nenápadné (což vyplývá z toho, že se jedná o hvězdu raného spektrálního typu) čáře vodíku.
 • tau Bootis; další chladná hvězda pozdního typu; tato hvězda je pozoruhodná tím, že u ní byla patrně detekována extraterestrická planeta
 • 4 Herculis; hvězda s výraznou emisí, objekt četných studií.
 • Benetnasch; ukázka oblasti spektra v bezprostřední blízkosti Balmerova skoku.