Obrazová galerie - pražské židovské ghetto na přelomu století

Staronová (konec 13. stol.) a Vysoká (1592) synagoga s průhledem na vchod do hřbitova. Rytina K. Würbse, první pol. 19. stol.
Nejbližší okolí Staronové synagogy. Renesanční, původně gotický nárožní dům (č.p. 220) rodiny Wedelesovy a barokní skupina domu Moschelesova s terasou (č.p. 167). Foto kol. r. 1900, zbořeno 1903.
Šmilesova ulice. Vyústění na Dřevěný plácek u Staronové synagogy. Foto 1898.
Místodržitel František Thun na úřední projížďce ghettem při povodni 1896.
Skupina domů (č.p. 167, 168, 172) v Červené ulici. Zbořeno 1900.
Červená ulice. Průhled mezi Staronovou (vlevo) a Vysokou (vpravo) synagogou na tzv. Dřevěný plácek. Zbořeno 1901. Foto 1896.
Okolí nejstarší pražské synagogy, tzv. "Staré školy". Zbouráno 1911. Foto 1911.
Dvůr domu č.p. 889/I z okraje ghetta. Střelná ulice. Foto kol. r. 1909.
Dvůr domu č.p. 179 v Cikánské ulici. Barokní arkáda. Zbořeno 1910. Foto z r. ????
Nádvoří nárožního domu č.p. 180/182 v Cikánské ulici. Foto 1909.
Dvůr domu č.p. 156 v okrsku tzv. "Staré školy". Barokní střecha. Zbořeno 1911. Foto 1908.
Lodžie nárožního domu č.p. 186 na severovýchodní hranici ghetta. Dům z konce 18. stol. Zbořeno 1911. Foto 1910.
"Nádvoří" - malé vnitřní náměstí (domy č.p. 155, 156, 154) v okrsku tzv. "Staré školy". Barokní mansardy, otevřené schodiště (vpravo). Zbořeno 1911. Foto 1911.
Druhá strana "Nádvoří". Půvdoně pivovar. Foto 1911.
Konec slepé Šámesovy uličky, průchozí gotickým průchodem domu č.p. 122 do Dušní ulice. Zbořeno 1897. Foto r. ????
Šámesova ulička. Dobře patrné nouzové přístavky k jednotlivým domům. Zbořeno 1897, foto r. ????
Vetešnický krám v domu č.p. 27 v Pinkasově ulici. Zbořeno 1908. Foto r. ????
???
???
Hranice ghetta. Rozcestí ulic Josefské, Černé, Kostelní a Cikánské. Foto 1906.
Hranice ghetta. Rozcestí ulic Josefské, Černé, Kostelní a Cikánské - průhled do Kostelní uličky. Foto 1906.