55 UMa

55UMa je trojhvězdou. Její parametry lze z pozorovaných spekter určit například pomocí programu Korel, jehož autorem je RNDr. Petr Hadrava, Csc. z našeho oddělení.

V případě trojhvězdy se nejprve určí parametry první dvojice hvězd (viz. obrázek). Orbitální parametry obou složek dvojhvězdy (složky I. a II.) se vztahují k jejich společnému těžišti (na obrázku je označeno jako T1). Potom se vezme toto společné těžiště T1 a s ním se počítá jako s rovnocenným partnerem pro třetí složku III. Hodnoty orbitálních parametrů se tak vztahují ke společnému těžišti (na obr. označeno jako T2) této třetí složky III. a těžiště T1.

Lze tak říci, že těžiště T1 prvních dvou složek vstupuje jako samostatná složka ke III. složce. Určení orbitálních parametrů trojhvězdy se tak rozpadá do dvojího určení parametrů dvojhvězdy.


První série parametrů:

 
perioda 2.5533 d
epocha (průchodu periastrem) 49735.188 d
excentricita 0.3098
K1 81.7719 km/s
K2 88.5695 km/s
M2/M1 0.9238
délka periastra 122.8324o

Druhá série parametrů:

 

perioda 1890. d
epocha (průchodu periastrem) 49509. d
excentricita 0.2758
K1  
K2  
M2/M1 0.737
délka periastra 345. o

Veličiny K1 a K2 označují amplitudu radiálních rychlostí (RV) každé složky dvojhvězdy (viz. druhý obrázek):


Spektra byla exponována v coudé spektrografu na elektronický detektor Reticon. Při exponování spektra hvězdy se pořizují kalibrační spektra OFFSET (temný proud k určení vlastního šumu detektoru), FLAT FIELD (plošné osvětlení čipu k vyrovnání účinnosti jednotlivých pixelů a vyčítacích kanálů detektoru) a SROVNÁVACÍ SPEKTRUM (označuje se zpravidla zkratkami ThAr, COMP, CMP apod.) ke kalibraci na absolutní škálu ve vlnových délkách (často se používá Thorium - Argonová výbojka, odtud zkratka ThAr). Trochu podrobnější popis redukce dat je v kapitole o redukování dat z echelletového spektrografu HEROS (princip redukce je podobný).

OffsetFlat fieldSrovnávací spektrum Thorium - Argonové výbojky55 UMa. Na obrázku je zachyceno okolí čáry Halfa (6563 Angströmů).55 UMa. Rektifikované spektrum (tj. normalizované na průběh kontinua).55 UMa. Stejný graf jako na předchozím obrázku, ale vykreslený v Gnuplotu.