Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

Výběr planetek pro naší stránku

Hlavním cílem naší stránky je představit vám planetky se jmény vztahujícími se k Česku a Slovensku. Tím jsou dána i kritéria, která jsme pro jejich výběr použili. Pojmenovaných planetek je již celkem okolo osmi tisíc. Z nich jsme vybrali ty, které jsou pojmenovány po Češích či Slovácích, případně po lidech, kteří se v Česku či na Slovensku narodili, případně zde pracovali či měli k těmto dvěma zemím blízký vztah. Rovněž tak jsme vybrali planetky se jmény, která se vztahují k českým či slovenským reáliím. Nezáleží na tom, kdo danou planetku objevil, ani na tom, jestli má jméno planetky českou/slovenskou podobu, nebo je v cizím jazyce. Do našeho výběru jsme naopak nezařadili planetky, které byly sice objeveny Čechy či Slováky, ale které byly pojmenovány po osobách či věcech bez vztahu k těmto dvěma zemím. Zajímá-li vás některá z planetek uvedených na naší stránce, nebo máte-li jakýkoli dotaz, poznámku, návrh či cokoli podobného, můžete nám napsat.

planetka

Co jsou to planetky

Planetky (asteroidy) jsou shluky skal o velikostech desítek metrů az stovek kilometrů, které obíhají kolem Slunce většinou po drahách podobných planetárním. Nejvíce z pozorovaných planetek se nachází mezi drahami Marsu a Jupiteru, v poslední době jsou však objevovány i větší planetky za drahou Neptunu. Naopak některé planetky se přibližují k Zemi a mohou na ni i dopadnout. Malé úlomky planetek k nám dopadají často jako meteority, několikakilometrové skály mohou znamenat i ohrožení naší civilizace. Pokud je však dobře poznáme, mohou být naopak užitečné pro příští generace, například jako zdroj surovin. Už dnes máme informace o některých planetkách i z kosmických sond, které kolem nich prolétly.

Jak jsou planetky pojmenovávány?

Objevitel konkrétní planetky má privilegium navrhnout jméno komisi pro jména malých těles, která rozhodne o vhodnosti navrhovaného jména. Občasné zprávy v médiích o tom, že si jméno planetky lze koupit, se nezakládají na pravdě. Chcete-li nějaké jméno "zvěčnit" na obloze tím, že jej dáte planetce, nejlepším způsobem je nějakou planetku objevit sami...

Navržené jméno musí splňovat následující podmínky:

 • jeho délka musí být nejvýše 16 znaků včetně mezer a interpunkce
 • mělo by být pokud možno jednoslovné
 • musí být vyslovitelné (v nějakém jazyce)
 • nesmí být urážlivé
 • nemělo by být příliš podobné s některým už existujícím jménem planetky nebo satelitu některé planety
 • jména osob nebo událostí známých hlavně z vojenského či politického hlediska jsou přípustná nejdříve 100 let poté, co daná osoba zemřela nebo co se daná událost stala.
 • jména domácích zvířat nejsou podporována.

  Cesta od objevu planetky k jejímu jménu je samozřejmě složitější.

  Význam údajů na stránce o planetkách

  Z výše uvedeného vyplývají významy jednotlivých údajů na stránce o planetkách s Č/S jmény. Zde je pro přehlednost uvádíme souhrnně:

  Číslotrvalé označení planetky
  Jménopřidělené jméno planetky
  Objeviteljméno(a) objevitele(ů) planetky v opozici, v níž planetka dostala základní označení
  Observatořnázev hvězdárny, na níž objevitel(é) planetku pozoroval(i)
  Datum objevuprvní noc, kdy planetku objevitel(é) v základní (objevové) opozici pozoroval(i)
  Základní označeníoznačení, které planetka dostala přiděleno v opozici uznané jako objevové
  Citaceoficiální zveřejněné zdůvodnění a vysvětlení jména planetky
  Zdrojčíslo Minor Planet Cirkuláře nebo zkratka jiného zdroje, kde byla oficiální citace zveřejněna, v závorce je pak uvedeno datum tohoto zveřejnění, pokud je nám známo. Pro citace zvěřejněné do září 1993 jsme údaje čerpali z knihy L. D. Schmadela "Dictionary of Minor Planet Names" (1993, Springer-Verlag Berlin Heidelberg), pro ty od října 1993 pak přímo z uvedených Minor Planet Cirkulářů. Dvoupísmenná zkratka na konci jsou iniciály toho z autorů této stránky, který danou citaci přeložil.

  Zastaralé informace

  Pokud existují citace (tedy zdůvodnění či vysvětlení pojmenování) k planetkám v MPC, jsou přesně přeloženy do češtiny. Pak se také může zdůvodnění rozcházet s realitou. Například už neexistuje Československo a jeho části - socialistické republiky. Nebo Novosvětská symfonie od Antonína Dvořáka má pořadové číslo 9 a nikoliv 8.

  K nejstarším planetkám pak jsou informace dostupné v později sestavovaných knihách L. Schmadela. Nejsou to oficiální citace autorů pojmenování, ale interpretace L. Schmadela, který informace čerpal zase z jiných zdrojů. Například u planetky (257) Silesia L. Schmadel uvádí, že Slezsko patří Polsku a Československu, ale to v době objevu ještě neexistovalo a nyní už zase neexistuje.

  Z těchto důvodů byly aktualizovány citace, u nichž je jako zdroj uvedeno "H". Citace z "MPC" byly přeloženy bez úprav. A proto je někdy to vysvětlení pojmenování (tragi)komické.