Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(7999) Nesvorný

Objevitel: E. Bowell
Datum objevu: 11. 9. 1986
Místo objevu: Anderson Mesa
Základní označení: 1986 RA3

Pojmenována na počest Davida Nesvorného (nar. 1969), českého teoretického astronoma, působícího nyní na Univerzitě v Sao Paulu, který přispěl k novým důležitým objevům o chaotických jevech v hlavním pásu planetek, jejich úloze ve vyprazdňování resonančních mezer, utváření populace hlavního pásu a přenosu objektů na dráhy křížící dráhu Marsu. Zejména studoval analyticky i numericky dříve neznámé působení třítělesových resonancí a pomalé, difuzní procesy. Citaci napsal na žádost objevitele P. Farinella.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 4. 8. 1999, citace byla zveřejněna v MPC 35489 (28. 7. 1999), překlad -pp-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě