Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(7204) Ondřejov

Objevitel: P. Pravec
Datum objevu: 3. 4. 1995
Místo objevu: Ondřejov
Základní označení: 1995 GH

Pojmenována podle obce vzdálené 35 km jihovýchodně od Prahy, kde se nachází nejstarší aktivní astronomická observatoř v České republice. Ondřejovská observatoř byla založena v roce 1898 a v roce 1953 byla sloučena s Astronomickým ústavem, nyní patřícím k Akademii věd České republiky. Je to první očíslovaná planetka objevená z ondřejovské observatoře.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu , citace byla zveřejněna v MPC 29149 (22. 2. 1997), překlad -pp-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

Objevy planetek na Ondřejově jsou vedlejším produktem programu fotometrického studia blízkozemních asteroidů pomocí 65cm dalekohledu z Ondřejovské observatoře. Tento program běží od roku 1993, tehdy však ještě k objevům nových těles v jeho rámci nedocházelo; nejprve se musela dostatečně zvládnout technologie, získat zkušenosti a přijít na opravdu všechny možnosti dalekohledu ve spojení se CCD detektorem. První planetka, kterou se podařilo účinně sledovat a ke které se podařilo získat dostatek měření k výpočtu její přesné dráhy, byla objevena v prosinci 1994. Jedná se o asteroid s předběžným označením 1994 XB5 a jde o první plně uznatelný objev planetky z Ondřejova.

Planetka (7204) byla objevena 3. dubna 1995. Tehdy samozřejmě ještě své definitivní číslo neměla; dostala předběžné označení 1995 GH. Sledovali jsme ji a měřili její přesné pozice v jarních měsících roku 1995, znovu se nám ji podařilo pozorovat i o rok později při její další opozici na jaře a v létě 1996. Přesně určená dráha umožnila G. V. Williamsovi propátrat databázi dříve pozorovaných ale zase ztracených asteroidů: nalezel její pozorování na dvou dřívějších opozicích, nejstarší dokonce z roku 1980. To umožnilo další zpřesnění dráhy a planetka 1995 GH se tak kvalifikovala mezi dobře sledované; v září 1996 jí bylo přiděleno definitivní číslo 7204. V únoru 1997 pak byl Komisí 20 Mezinárodní Astronomické Unie schválen návrh na její pojmenování a jméno obce Ondřejov se tak dostalo na oblohu, kde si vzhledem ke svému významu pro rozvoj České i světové astronomie zaslouží být.

Planetka (7204) Ondřejov obíhá mezi drahami Marsu a Jupitera s oběžnou dobou 4,36 roku. Je to pravděpodobně blok skály nepravidelného tvaru o velikosti zhruba 8 km. Kdyby byl Ondřejov v jejím středu, ohraničovala by planetku z jedné strany řeka Sázava a z druhé pak například Struhařov. V ideální opozici je pozorovatelná jako objekt o jasnosti 16,5 mag, většinou je však slabší, mezi 17 a 20 mag. Je tedy řádově stotisíckrát slabší než nejslabší hvězdy viditelné pouhým okem. Kromě její přesné dráhy a přibližné velikosti o ní zatím není nic dalšího známo. Je-li zajímavá některými svými vlastnostmi nebo materiálem, z něhož je složena, zůstává tedy na dalších budoucích výzkumech.

-pp-