Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(7114) Weinek

Objevitel: A. Mrkos
Datum objevu: 29. 11. 1986
Místo objevu: Kleť
Základní označení: 1986 WN7

Ladislaus Weinek (1848-1913), devátý ředitel klementinské observatoře v Praze, spolupracoval s Küstnerem při objevu pohybu pólu. Vydal měsíční atlas na základě fotografií z Lickovy hvězdárny. Jméno navrhli J. Tichá a M. Šolc.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 12. 3. 2001, citace byla zveřejněna v MPC 42356 (9. 3. 2001), překlad -lv-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

Původně László Weinek. Narozen v Budapešti 13. února roku 1848. Ladislav Weinek byl typickým občanem Rakouska-Uherska. Základní a střední školy absolvoval v Maďarsku. Později studoval ve Vídni (1865 - 1873). Pozoroval na hvězdárně v Lipsku (od roku 1875), doktorát získal v roce 1879 v Jeně. Poté byl povolán do Prahy a 1. 10. 1883 jmenován ředitelem hvězdárny v Klementinu a profesorem astronomie na německé Karlově universitě. Pod jeho vedením se začalo v Praze velmi intenzivně pozorovat. Říkalo se o něm, že to byl původně snad Slovák Vaněk, který se ovšem později hlásil k německému občanství. V roce 1893 mu byl udělen titul doktor honoris causa na universitě v Berkeley (USA).

Prof. Dr. Ladislav Weinek v bývalém astronomickém muzeu v Klementinu Světově významný měřeními kolísáním výšek pólů v poslední dekádě 19. století. Tím přispěl k měření pohybu pólů (uskutečnil jedny z prvních měření pohybu zemského pólu) a tím i pohybu zemské osy uvnitř Země. Byl především pozorovatelem, dbal na systematičnost a přesnost pozorování. Určoval polohy planetek. Zpřesnil zeměpisnou polohu Klementina. Mimo astronomických pozorování byla pečlivě prováděna měření meteorologická, dále pozorování magnetická absolutní, zvláště měření horizontální složky magnetické intenzity. Dále se prováděla měření magnetické deklinace a inklinace.

Ladislav Weinek zhotovil první fotografický snímek létavice, tedy meteoru, dne 27. listopadu 1885 na pražské hvězdárně, čímž vlastně předznamenal jedinečný projekt evropské celooblohové bolidové sítě. Vydal fotografický atlas Měsíce o dvou stech stranách, 1. sešit roku 1897, 10. sešit roku 1900. Tato publikace byla ve světě dosti ceněna. Byl autorem četných vědeckých prací, hlavně selenografických. Ladislav Weinek byl ředitelem hvězdárny v Klementinu až do své smrti. Zemřel 14. listopadu 1913. Na jeho počest pojmenován kráter na Měsíci.

Zdislav Šíma a Heny Zíková