Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(6266) Letzel

Objevitel: A. Mrkos
Datum objevu: 4. 10. 1986
Místo objevu: Kleť
Základní označení: 1986 TB3

Pojmenována na paměť Jana Letzela (1880-1925), českého architekta inspirovaného secesním stylem, který v letech 1907 až 1923 pracoval v Japonsku. V roce 1915 projektoval hirošimskou obchodní výstavní halu, která se stala nejelegantnější budovou ve městě. Světově proslulou se stala jako Genbaku dóm (Atomový dóm), poté, co byla její ruina ponechána jako věčný symbol hirošimské tragédie ze 6. srpna 1945. Jméno navrhla J. Tichá.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 5. 10. 1999, citace byla zveřejněna v MPC 34342 (2. 4. 1999), překlad -lv-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

Budova, kterou navrhl český architekt Jan Letzel, před druhou světovou válkou pod různými názvy sloužila jako výstavní místo na podporu průmyslu a obchodu hirošimské prefektury. Otevřena byla 5. dubna 1915 a brzy se stala známou jako příklad moderní západní architektury v Japonsku.

Ráno 6. srpna 1945 byla na Hirošimu svržena atomová bomba, která explodovala ve výšce asi 580 metrů, přibližně 160 metrů jihovýchodně od budovy. Všichni lidé v budově byli zabiti výbuchem a tepelnou vlnou, kopule budovy se zhroutila. Budova jako taková nebyla zcela zničena, což je dáno právě velkou blízkostí od hypocentra výbuchu, tlaková vlna zde nezasáhla plnou silou z boku. Po válce se město rozhodlo ruiny budovy zachovat pro další generace jako připomínku tragédie a důležitosti udržení míru.

V roce 1996 byl Genbaku dóm vyhlášen za památku UNESCO.

Japonské slovo genbaku znamená atomová bomba. Je to zkrácená podoba původního genši-bakudan (genši=atom, bakudan=bomba).