Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(6175) Cori

Objevitel: A. Mrkos
Datum objevu: 4. 12. 1983
Místo objevu: Kleť
Základní označení: 1983 XW

Carl Ferdinand Cori (1896-1984) a Gerty Theresa Cori (1896-1957) byli američtí biochemici narozeni v Praze, tvořili manželský tým, který studoval vliv hormonů na přeměnu cukrů v živočišných organismech. V roce 1947 obdrželi Nobelovu ceny za chemii. Jméno navrhla J. Tichá.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 29. 5. 2000, citace byla zveřejněna v MPC 40701 (23. 5. 2000), překlad -lv-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

Potkali se na pražské univerzitě a brzy objevili soulad svých povah a zájmů a těšili se ze společného studia, výletů a lyžování. Jejich štěstí bylo však přerušeno světovou válkou a uprostřed ní Carla poslali na italskou frontu, kde málem přišel o život. Šťastně se však vrátil a stihl dokončit studium na pražské německé lékařské fakultě spolu s Gerty; oba byli promováni v roce 1920.

Nedbajíce odporu rodičů, vzali se v srpnu 1920 u sv. Josefa ve Vídni s úmyslem zůstat tu natrvalo. Carl pracoval jako farmakolog na univerzitě, Gerty v dětské nemocnici. Vídeň však jejich očekávání zklamala: rozčarováni měrou cynismu a hloubkou morálního úpadku v klinické praxi rozhodli se jednou provždy pro základní výzkum, ale naděje na placené místo tu byla mizivá; nadto ve vyhladovělé poválečné Vídni Gerty málem oslepla z podvýživy. A tak se Coriovi v roce 1922 sebrali a odešli za moře odhodlali se ke kroku šťastnému pro ně i pro vědu. Odešli do USA, kde zpočátku ve Státním ústavu pro výzkum zhoubných nemocí ve městě Buffalo a od roku 1931 na Washingtonově univerzitě v Saint Louis průkopnickou prací v oblasti metabolismu sacharidů výrazně posunuli hranice lidského poznání. Na starou vlast nezanevřeli jedinému synovi dali v roce 1936 jméno Carl Thomas na počest prvního československého prezidenta a pevně mu vštípili "strč prst skrz krk", na čemž tento Američan dodnes zakládá českou konverzaci. Pro Gerty bylo Saint Louis poslední stanicí 26. října 1957 tam její život ukončila choroba vlekoucí se celé desetiletí. Carl ve svém posledním působišti na Harvardu přežil svou ženu o sedmadvacet let; zemřel v Cambridge ve státě Massachusetts 20. října 1984.

Coriho cyklus či cyklus kyseliny citronové

Ozve-li se dnes kdekoli ve světě "Cori ester", "Cori cycle" nebo "Cori disease", každý odborník rozumí. Ví, kterou důležitou sloučeninu, který významný kruhový děj látkové přeměny a kterou jeho vrozenou poruchu tyto názvy označují.

Zpravidla už nemyslí na to, že všechny objevili v Saint Louis dva emigranti z Prahy Gerty a Carl a že tento příspěvek pokroku biochemie a medicíny potvrdila v roce 1947 Nobelova cena "za objev průběhu katalytické konverze glykogenu". Jsou jen dvě místa na zemi, kde se událo všechno podstatné v jejich životě Saint Louis a před ním Praha. V Praze se oba Coriovi narodili, v Praze spolu vystudovali, v Praze byli promováni, v Praze pak zanechali své rodiče a sourozence.

Úryvek z článku v LN 9. března 2000, jehož autorem byl Pavel Čech z Ústavu anatomie 3. lékařské fakulty UK