Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(5946) Hrozný

Objevitel: A. Mrkos
Datum objevu: 28. 10. 1984
Místo objevu: Kleť
Základní označení: 1984 UC1

Pojmenována na paměť Bedřicha Hrozného (1879-1952), českého archeologa, orientalisty a jazykovědce. Rozluštil chetitský jazyk a dokázal jeho příslušnost ke skupině indoevropských jazyků. Jméno navrhl M. Tichý.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 31. 1. 2000, citace byla zveřejněna v MPC 38195 (24. 1. 2000), překlad -lv-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

Bedřich Hrozný se narodil v Lysé nad Labem, gymnázium vystudoval v Kolíně, kdy se naučil základům hebrejštiny a arabštiny, na vídeňské univerzitě se věnoval i dalším orientálním jazykům, především asyrštině, aramejštině, etiopštině, sanskrtu a sumerštině. Pozornost věnoval studiu klínového písma, které bylo ve třetím až prvním tisíciletí př. Kr. rozšířeno po celém území Mezopotámie, stejně jako v Malé Asii a Persii, a jímž byly zaznamenány písemné projevy starověkých Sumerů, Akkadů (Asyřanů a Babyloňanů), Peršanů i Chetitů. Orientalistiku studoval ještě na berlínské univerzitě.

V roce 1906 byl v Malé Asii (asi 150 km severovýchodně od Ankary) německou expedicí objeven velký archiv chetitských králů, který obsahoval množství hliněných tabulek popsaných již známým klínovým písmem, ale neznámou řečí, která vzdorovala mnoha badatelům. Bedřich Hrozný uprostřed první světové války předkládá rozluštění tohoto problému současně s prvním stručným nárysem mluvnice tohoto jazyka, jímž byl, jak se ukázalo, jazyk chetitský. Kromě toho Hrozný zjistil, že chetitština patří ke skupině tzv. indoevropských jazyků, a je tedy příbuzná s řečtinou, latinou, indickými jazyky apod. V roce 1925 se Hroznému podařilo při vykopávkách v Malé Asii objevit asi 1000 hliněných tabulek, popsaných klínovým písmem a obsahujících smlouvy a dopisy asyrských kupců.

-lv- podle poznámky v knize Starověké Řecko, SPN, Praha 1960.