Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(5103) Diviš

Objevitel: A. Mrkos
Datum objevu: 4. 9. 1986
Místo objevu: Kleť
Základní označení: 1986 RP1

Pojmenována na paměť českého vědce, premonstrátského mnicha a kněze Prokopa Václava Diviše (1698-1765), který byl známý svými experimenty s elektřinou. Dne 15. června 1754 vztyčil svůj "meteorologický stroj" na pozemku jeho vikářství poblíž Znojma na jižní Moravě. Byl to druh bleskosvodu sestávající z asi 400 železných špicí na deskách na vysoké tyči. Jeho záměrem bylo odčerpat elektřinu z bouřkových mraků a svést ji do země po řetězech a tak předcházet bleskům. Diviš také využíval elektřinu v lékařství. Pojmenování navrhli J. Tichá a M. Šolc při příležitosti 300. výročí jeho narození.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 19. 5. 1999, citace byla zveřejněna v MPC 34621 (4. 5. 1999), překlad -lv-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

V roce 1760 nastalo na jižní Moravě velké sucho, jehož příčinou byl podle názoru místních lidí právě Divišův meteorologický stroj. Vtrhli tedy na faru a hromosvod strhli. Téhož roku ve Filadelfii přihlašuje bleskosvod jako vynález Američan Benjamin Franklin.

-lv-