Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(4018) Bratislava

Objevitel: A. Mrkos
Datum objevu: 30. 12. 1980
Místo objevu: Kleť
Základní označení: 1980 YM

Pojmenována podle hlavního města Slovenska.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu , citace byla zveřejněna v MPC 25976 (7. 11. 1995), překlad -jg-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

Ten prešporský zámok pekný murovaný -
čudujú sa z neho na Dunaj tí páni,
čuduje sa z neho aj záhorský šuhaj;
ako pekne tečie ten povestný Dunaj.
Tí nádherní páni pilnú radu majú,
že oni povestný Dunaj zahatajú;
a tie naše Tatry zďaleka sa smejú:
"Zahatajte, páni, keď máte nádeju!"

Janko Kráľ - Duma bratislavská

Bratislava - hlavné mesto Slovenskej republiky (450 000 obyvateľov - r. 1999), patrí k najmladším hlavným mestám na svete (1. 1. 1993). Malebne sa rozkladá na oboch brehoch Dunaja na styku Podunajskej nížiny, Malých Karpát a Záhorskej nížiny.

Vznikla na križovatke významných historických obchodných ciest. Prvá písomná zmienka je z roku 907, výsady slobodného kráľovského mesta získala 10. 12. 1291 (Ondrej III.), v rokoch 1536 až 1784 bola hlavným mestom Uhorska. Administratívnym centrom Slovenska sa stala v roku 1919, vtedy sa oficiálne zmenil aj názov mesta.

Najstarší názov Bratislavy je z roku 907 "Braslavepurch", latinsky sa uvádza ako Posonium alebo Istropolis, po maďarsky Poszony a nemecky Pressburg. Pomenovanie Bratislava zaviedli štúrovci po roku 1844. Napriek tomu aj dnes však možno nájsť na niektorých novýna niektorých nových mapách vydaných v Maďarsku Bratislavu ako Poszony...

Územie mesta bolo obývané už 4000 rokov pr. n. l. Na území mesta sa našli keltské, rímske a slovanské pozostatky, na základe ktorých je možné Bratislavu považovať za najstaršie mesto na Slovensku.

Niektoré zaujímavosti Bratislavy:

 • Rozloha mesta je 368 km2, hustota obyvateľstva 1223 obyv./km2. Najväčším sídliskom je Petržalka (126 000 obyvateľov, 4400 obyv/km2).
 • S najbližšími metropolami je ideálne spojená Dunajom (Viedeň 60 km, Budapešť 200 km).
 • V roku 1465 bola v Bratislave založená Matejom Korvínom Academia Istropolitana.
 • V roku 1530 bola medzi Bratislavou a Viedňou zriadená prvá pravidelná poštová linka, ktorá spočiatku slúžila len na zasielanie vojenských správ kuriérmi.
 • Prvá korunovácia uhorského kráľa na území Slovenska bola v Dóme sv. Martina 8. 9. 1563 (Maximilián II.). Dovtedy bol korunovačným mestom Stoličný Belehrad, ktorý bol obsadený Turkami. Bratislava bola korunovačným mestom do roku 28. 9. 1830 (Ferdinand V.). Spolu bolo 19 korunovácií.
 • V Primaciálnom paláci sa nachádza najkomplexnejšia séria gobelínov (17. stor.) na svete z anglickej kráľovskej manufaktúry s témou lásky Héry a Leandra.
 • Prvé slovenské noviny vyšli v Bratislave 1.7.1783 (Prešpurské nowiny)
 • Prvý let balónom sa uskutočnil 25. 5. 1784 len rok po bratoch Mongolfierovcoch. Štefan Labík ho absolvoval v teplovzdušnom balóne vlastnej konštrukcie.
 • Prvá konská železnica v Uhorsku (27.9.1840) spájala Bratislavu so Svätým Jurom (15 km), neskôr bola predĺžená až do Trnavy. V Bratislave sa zachovala jedna z najstarších staničných budov na svete.
 • Prvé telefóny v Bratislave boli v roku 1877 (rok po objave G. Bellom), prvá ústredňa (tretia v Uhorsku) v roku 1884.
 • Jedna z najstarších električkových tratí v Európe začala premávať v Bratislave 27. 8. 1895
 • Prvé stále kino bolo zriadené 5. 9. 1905 (Electro-Bioskop).
 • Prvý medzimestský let medzi Bratislavou a Trnavou sa uskutočnil 1. 8. 1908 (Andrej Kvas, priekopník aviatiky). Vzdialenosť 45 km preletel za 58 minút.
 • Prvá pravidelná letecká linka Bratislava-Vajnory a Praha-Kbely (320 km) bola otvorená 28. 10. 1923.
 • Bratislavské hudobné slávnosti sú najväčším a najdlhšie trvajúcim medzinárodným hudobným festivalom, nadviazali na tradíciu Bratislavskej hudobnej jari z prvej polovice 50. rokov 20. stor.
 • Od roku 1967 sa pod záštitou UNESCO v Bratislave organizuje Bratislavské bienále ilustrácií - najväčšia svetový výstava originálov ilustrácií detskej a mládežníckej literatúry.
 • Asymetrický lanový most SNP cez Dunaj (otvorený v roku 1972, dĺžka 423 m, šírka 21 m) je v Európe ojedinelý (druhý tohoto typu na svete).
 • Najvyššia televízna veža (200 m) na vrchu Kamzík je zaujímavá otáčavou reštauráciou s nádhernou panorámou.

Pavol Rapavý