Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(3571) Milanštefánik

Objevitel: A. Mrkos
Datum objevu: 15. 3. 1982
Místo objevu: Kleť
Základní označení: 1982 EJ

Pojmenována na paměť Milana Rastislava Štefánika (1880-1919), astronoma a meteorologa. Pracoval na observatoři v Meudonu v letech 1905-1907 a navrhl vybudovat novou observatoř na ostrově Tahiti. Obdržel Janssenovu cenu v r. 1907 a Wildovu cenu v r. 1911.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu , citace byla zveřejněna v MPC 25976 (7. 11. 1995), překlad -jg-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

Milan Rastislav Štefánik (1880 až 1919) nebyl pouze voják, generál francouzské armády, letec, diplomat, spoluzakladatel československého státu a přesvědčený čechoslovakista, ale svých prvních mezinárodních úspěchů dosáhl na poli astronomie. V roce 1904 vystudoval na pražské Universitě Karlově astronomii. Ještě toho roku odejel do Paříže, kde se seznámil s Camille Flammarionem, slavným astronomem. Díky jemu mohl pracovat jako astronom na meudonské hvězdárně. Zúčastnil se expedic za pozorováním zatmění Slunce, vybudoval hvězdárnu na Tahiti, studoval sluneční korónu, navrhl nové uspořádání spektroheliografu. Jeho astronomická dráha skončila v roce 1912, kdy mu nebyla přiznána profesura na Karlově universitě, přestože byl v té době nejlepším astronomem Rakousko-Uherska. Další osudy M. R. Štefánika jsou spojeny s francouzskou armádou a s úspěšnou snahou o založení samostatného Československa. Zemřel při příletu do vlasti 4. května 1919. Jeho jménem je pojmenována naše nejstarší lidová hvězdárna v Praze na Petříně.

Jaroslav Soumar