Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(3366) Gödel

Objevitel: T. Schildknecht
Datum objevu: 22. 9. 1985
Místo objevu: Zimmerwald
Základní označení: 1985 SD1

Pojmenována po Kurtu Gödelovi (1906-1978), americkém logikovi rakouského původu. Je autorem slavného článku "Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme" (1931). Jeho myšlenky provázely objevitele po mnoho pozorovacích nocí.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 29. 5. 2000, citace byla zveřejněna v MPC 27125 (3. 5. 1996), překlad -pp-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

Kurt Gödel se narodil v Brně 28. 4. 1906 a žil tam až do maturity; pak odešel na vídeňskou univerzitu studovat matematiku. Do r. 1929 byl československým občanem, ale tehdy mu zemřel otec a on se vzápětí našeho občanství vzdal a byl nadále Rakušan.

V r. 1931 zde publikoval svou slavnou větu o neúplnosti, r. 1935 o bezespornosti axiomu výběru a r. 1937 bezespornosti hypotézy kontinua. Je považován za největšího matematického logika novověku.

Působil na vídeňské univerzitě jako soukromý docent až do anšlusu; brzy poté se za dramatických okolností vystěhoval s manželkou do Princetonu, kde žil až do své smrti 14. 1. 1978. Pracoval v Institute for Advanced Studies a velmi se sblížil s Albertem Einsteinem.

Na rodném domě na Pekařské ulici v Brně byla v srpnu 1993 odhalena Gödelovi pamětní deska.

-jg-