Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(18647) Václavhübner

Objevitel: P. Pravec
Datum objevu: 21. 3. 1998
Místo objevu: Ondřejov
Základní označení: 1998 FD2

Václav Hübner (1922-2000) byl nadšený amatérský astronom, výrazně přispěl k astronomickému vzdělávání a amatérským astronomickým aktivitám v Pardubicích i jinde ve východních Čechách.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 14. 5. 2001, citace byla zveřejněna v MPC 42677 (9. 5. 2001), překlad -pp-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

Významný představitel královské vědy z let 50. – 60. v Pardubicích, kdy nebylo jednoduché astronomii mezi mládeží propagovat. Spolupracoval s přírodovědným oddělením tehdejšího Domu pionýrů, kde vedl léta astronomické kroužky. Mladým vštěpoval zájem o přírodu a hlavně o poznávání vesmíru. Byl vynikajícím konstruktérem astronomické techniky, jeho výrobky nepostrádaly originalitu a skvělou nápaditost. Zúčastňoval se pravidelně seminářů pořádaných na toto téma.

V 80. letech 20. století, kdy byl stavěn Dům dětí a mládeže Delta v Pardubicích, byl velkým propagátorem myšlenky, aby dům byl opatřen kopulí a posléze i dalekohledem, zasloužil se tedy o vznik nové hvězdárny v Pardubicích. Ta zde neexistovala od roku 1931. Po nezdolném úsilí tehdejších pardubických astronomů amatérů se to zdařilo. Dne 7. dubna 1992 byla hvězdárna otevřena a pojmenována po majiteli první lidové hvězdárny v Čechách Hvězdárna barona Artura Krause. Má výborné přístrojové vybavení a slouží k propagaci astronomie i ke vzdělávání mládeže a pardubických občanů. Václav Hübner má obrovský podíl též na dohledání přístrojového vybavení první lidové hvězdárny, jakož i zásluhu na myšlence objevit stavební základy dnes již neexistující hvězdárny barona Parishe v parku žambereckého zámku. To vše svědčí o člověku opravdového zanícení pro astronomii, která byla jeho celoživotní láskou.

Byl zakladatelem a dlouholetým aktivním členem Astronomické společnosti v Hradci Králové, rovněž členem historické sekce Československé, poté České astronomické společnosti.

Irena Venzarová