Úvod

Planetky

Pozorování

Odkazy


Přírůstky
O autorech
Titulní strana


hledej:

 

(10581) Jeníkhollan

Objevitel: P. Pravec
Datum objevu: 30. 7. 1995
Místo objevu: Ondřejov
Základní označení: 1995 OD1

Jan (Jeník) Hollan (nar. 1955), astronom a environmentalista působící na brněnské hvězdárně, hluboce ovlivnil řadu studentů a pozorovatelů, včetně objevitele. Učí nás pátrat vždy po podstatných bodech věcí, třeba i neortodoxními způsoby.

[Planetka byla zařazena do našeho seznamu 5. 10. 1999, citace byla zveřejněna v MPC 36129 (28. 9. 1999), překlad -pp-]
Dráha planetky ve sluneční soustavě

Když jsem 30. července 1995 objevil z Ondřejova planetku, která dostala označení 1995 OD1, netušil jsem samozřejmě, jaké jí jednou dám jméno, a už vůbec ne, že o ní budu psát do nějakého internetového periodika zvaného Instantní Astronomické Noviny. Planetka 1995 OD1 byla devatenáctou, které jsme na Ondřejově do té doby objevili. (Objevy jsme začali dělat vlastně až od prosince 1994. Od léta 1992 do prosince 1994 jsem se já a mí kolegové v Ondřejově zabývali hlavně CCD fotometrií blízkozemních objektů a astrometrií již známých těles. Tak tomu vlastně je i v současné době, objevy planetek jsou jen vedlejším produktem našich pozorování.)

Koncem září, po necelých dvou měsících sledování, byla již dráha planetky 1995 OD1 vypočtená z našich měření dostačující k jejímu snadné nalezení v další opozici, na podzim 1996. Na rozdíl od jiných objevů planetek se pro ni nepodařilo nalézt v databázi planetek, které sice byly detekovány, ale nebyla určena jejích dráha, žádnou její dřívější detekci, která by nám její dráhu zpřesnila a pomohla tak k rychlejšímu očíslování. Planetku 1995 OD1 jsme si tedy museli na rozdíl od některých jiných objevů poctivně odpozorovat také v každém z následujících čtyř let. V říjnu 1996 nám sice jednou nocí pomohla stanice Spacewatch, v lednu a únoru 1998 pak několika nocemi stanice NEAT a LINEAR, ale celkově vzato bylo její očíslování, ke kterému došlo v květnu 1999, především výsledkem naší trpělivé několikaleté práce s jejím sledováním. Planetka 1995 OD1 dostala číslo 10581 a stala se 18. očíslovanou planetkou objevenou z Ondřejova.

V srpnu 1999, když jsem uvažoval, jak ji pojmenovat, mne pak napadlo, že je jeden člověk, který mne velmi ovlivnil a kterému vděčím za mnohé. Jde o RNDr. Jana Hollana, kterému já i mnoho dalších lidí říkáme Jeník. Zejména ve druhé polovině 80. let, během mých studií fyziky na brněnské univerzitě, jsem s ním byl ve velmi těsném kontaktu. Poté, co jsem v roce 1990 začal pracovat na Ondřejově, se naše cesty rozešly a nyní již nemáme tolik společného, ale jeho tehdejší vliv ve mne stále přetrvává.

Spolu s Rudou Novákem, který pojmenování planetky po Jeníkovi navrhl již loni na naší stránce o planetkách se jmény vztahujícími se k Česku a Slovensku (http://planetky.astro.cz/), jsme připravili citaci (zdůvodnění) a návrh jsem ihned zaslal ke schválení příslušnou komisí IAU. Návrh byl schválen a v Minor Planet Cirkuláři č. 36129 s oficiálním datem 28. září 1999 bylo zveřejněno, že planetka č. 10581 od nynějška již ponese jméno Jeníkhollan. Jsem rád, že jsem se mohl Jeníkovi alespoň takto odměnit za spoustu práce a energie, kterou mne i jiným věnoval a stále věnuje. O planetce (10581) Jeníkhollan toho zatím mnoho nevíme, jen to, kde se pohybuje (ve vnější části hlavního pásu, po mírně excentrické a poněkud skloněné dráze) a že je cca 6 km velká. Ale někdy v budoucnu ji snad lidé prozkoumají lépe a planetka Jeníkhollan pak pro nás přestane být jen malou tečkou na snímcích. Přeji Jeníkovi, aby se ukázala býti stejně zajímavou a neobvyklou, jako je on.

Níže přikládám informace o planetce (10581) Jeníkhollan ve zhuštěné podobě.

(10581) Jeníkhollan
Základní označení: 1995 OD1
Objevitel: P. Pravec
Observatoř: Ondřejov
Datum objevu: 30. 7. 1995
Některé elementy dráhy: a=3.007 AU, e=0.087, i=12.2 st. (z MPC 34458)
Absolutní hvězdná velikost: 14.4 (z toho odhad velikosti cca 6 km)
Jméno a citace zveřejněny v MPC 36129 (28. 9. 1999).
Citace (zdůvodnění pojmenování):

Jan (Jeník) Hollan (nar. 1955), astronom a environmentalista působící na brněnské hvězdárně, hluboce ovlivnil řadu studentů a pozorovatelů, včetně objevitele. Učí nás pátrat vždy po podstatných bodech věcí, třeba i neortodoxními způsoby.

Originální zveřejnění jména a jeho citace v MPC 36129:

(10581) Jen{\'\i}khollan = 1995 OD1
     Discovered 1995 July 30 by P. Pravec at Ond\v{r}ejov.
     Jan (Jen{\'\i}k) Hollan (b. 1955), an astronomer and environmentalist
at the Brno Observatory, has deeply influenced many students and observers,
including the discoverer.  Sometimes in unorthodox ways, he makes a point of
teaching his students to examine the most substantial points.

Petr Pravec, 4. října 1999

Tento text napsal Petr Pravec pro Instantní astronomické noviny.