Lidé

Petr Kabáth

Petr je vědeckým pracovníkem oddělení a vedoucím skupiny Výzkum extrasolárních planet. Vysokoškolská studia na DLR Berlin (Německo) dokončil v roce 2009. Šest let pracoval na Observatoři Paranal (ESO) nejprve jako odborný asistent po dokončení doktorandského studia (postdoc fellow) a následně jako vědecký pracovník. Oblastí jeho zájmu je charakterizace exoplanetárních atmosfér. Podílel se na projektu BEST II. V současnosti koordinuje následná pozorování kandidátů na exoplanety prostřednictvím analýzy radiálních rychlostí hvězd pomocí Perkova dalekohledu a spektrografu OES v Ondřejově.

Kontakt:

 • email: petr.kabath @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 143
 • osobní stránky:


Marek Skarka

Marek je vědeckým pracovníkem oddělení. Po získání titulu PhD na Masarykově Univerzitě Brno pracoval dva roky na Konkoly Observatory (Hungarian Academy of Sciences, Budapešť, Maďarsko). Zabývá se hvězdnými pulzacemi, dvojhvězdami s pulzující složkou a analýzou časových sérií pozorování. V současnosti pracuje na následných spektroskopických pozorováních exoplanetárních kandidátů.

Kontakt:

 • email: marek.skarka @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 127
 • osobní stránky:


Marie Karjalainen

Marie je vědecká pracovnice oddělení. Po dokončení doktorského studia na Karlově univerzitě v Praze pracovala na Thueringer Landessternwarte Tautenburg. Následně strávila více jak deset let na observatoři La Palma (Španělsko), pracovala s Isaac Newton Group of Telescopes a Major Atmospheric Gamma Imaging Cherenkov. Ve svém výzkumu se věnuje studiu extrasolárních planet. Zabývá se spektroskopií s vysokým rozlišením, přesným měřením radiálních rychlostí, detekcí a charakterizací extrasolárních planet a hvězdnými oscilacemi rudých obrů.

Kontakt:

 • email: marie.karjalainen @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 164
 • osobní stránky:

Raine Karjalainen

Raine je vědeckým pracovníkem oddělení. Studoval na univerzitě v Oulu (Finsko). Poté se přesunul na observatoř La Palma a pracoval zde víc jak deset let jako člen týmu astronomů pro Nordic Optical Telescope a také jako pomocný astronom pro Isaac Newton Group of Telescopes. Ve svém výzkumu se zabývá exoplanetami. Především metodou měření radiálních rychlostí, tedy využitím spektroskopie s velmi vysokým rozlišením, pátrá po planetách a hnědých trpaslících u obřích hvězd.

Kontakt:

 • email: raine.karjalainen @ asu.cas.cz
 • telefon: +420 323 620 164
 • osobní stránky:

Postdoktorandi

Tereza Klocová

Tereza se věnuje vědeckému výzkumu na oddělení po dokončení doktorského studia (postdoc). Titul PhD obhájila na Masarykově Univerzitě v Brně. Především se zabývá o aktivitu hvězd s extrasolárními planetami a následná pozorování radiálních rychlostí hvězd s kandidáty na exoplanety. V současnosti pracuje také na spektroskopických pozorováních a analýze eruptivních hvězd.

Kontakt:

 • email: tereza.klocova @ asu.cas.cz
 • telefon:
 • osobní stránky:

PhD studenti

Martin Blažek

Martin je PhD student Masarykovy univerzity v Brně. Je aktivním členem Skupiny výzkumu exoplanet a pracuje především na fotometrickém studiu extrasolárních planet. Zabývá se detekcí primárních tranzitů a exoplanetárních atmosfér pomocí sekundárních zákrytů. Je pozorovatelem na Perkově dalekohledu a využívá jak spektroskopických tak fotometrických módů pozorování.

Kontakt:

 • email: martin.blazek @ asu.cas.cz
 • telefon:
 • osobní stránky:

Magdalena Špoková

Magdalena je PhD studentkou na Masarykově univerzitě v Brně. Ve své doktorské práci se zaměřuje na astrobiologii, zkoumá vliv prostředí s podmínkami podobnými slunečnímu větru na kyanobakterie. Nyní bude zkoumat složení exoplanetárních atmosfér a pokusí se v nich hledat zajímavé chemické prvky, které by mohly mít souvislost s výskytem života. Zajímá se o botaniku.

Kontakt:

 • email: 393635 @ mail.muni.cz
 • telefon:
 • osobní stránky:

Ján Šubjak

Ján je studentem doktorského studia (PhD) na Karlově univerzitě v Praze, předtím studoval na Komenského univerzitě v Bratislavě. Ve svém výzkumu se zabývá exoplanetami. Jeho hlavním cílem je pozorování a analýza světelných křivek tranzitů, křivek radiálních rychlostí a určování parametrů extrasolárních systémů. V budoucnu bude pozorovat s ešeletovým spektrografem.

Kontakt:

 • email: johnysubjak @ gmail.com
 • telefon:
 • osobní stránky:

Michaela Vitkova

Contacts:

 • email:
 • telefon:
 • osobní stránky:

Zuzana Balkoova

Contacts:

 • email:
 • telefon:
 • osobní stránky:

Jozef Liptak

Contacts:

 • email:
 • telefon:
 • osobní stránky: