Projekty

PLATO Spec

Projekt je podpořen v rámci programů Akademie věd ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Hlavním řešitelem projektu za ASU je Petr Kabáth.


ERASMUS+

ERASMUS+ je mezinárodní projekt spolupráce České republiky, Slovenské republiky a Španělska podpořený Evropskou unií. Hlavním řešitelem projektu za ASU je Petr Kabáth.