Výzkum extrasolárních planet

lustrace zachycuje předpokládaný vzhled systému TRAPPIST-1 pohledem od planety TRAPPIST-1f (nejblíž vpravo). Kredit: NASA/JPL-Caltech

Výzkum skupiny, kterou vede Petr Kabáth je zaměřen na detekci exoplanet prostřednictvím spektroskopie a detekci a charakterizaci exoplanetárních atmosfér. Skupina využívá spektroskopické metody měření radiálních rychlostí k detekci a charakterizaci exoplanetráních systémů. Skupina využívá při své práci velkých pozemních teleskopů ESO (Chile) nebo IAC (Španělsko), ale také Perkův dalekohled v Ondřejově, který je vybaven vhodným ešeletovým spektrografem.

Hlavními objekty zájmu této skupiny jsou kandidáti na exoplanety odhalení družicovými observatořemi Kepler/K2 a TESS. Členové skupiny v současnosti pracují na projektu přestavby a instalace nového spektrografu PLATOSpec na dalekohled ESO o průměru 1.52 m pracující Observatoři La Silla v Chile. Projekt by měl sloužit jako pozemní podpora budoucí kosmické mise PLATO. Skupina se také zabývá detekcí a charakterizací exoplanetárních atmosfér s použitím velkých teleskopů především na observatořích ESO. Skupina koordinuje grant programu ERASMUS+ pro který plánuje sérii přednášek pro veřejnost.

ČLENOVÉ SKUPINY

DALŠÍ INFORMACE

VYBRANÉ PUBLIKACE

  • Ondřejov echelle spectrograph, ground based support facility for exoplanet missions, Kabáth, P.; Skarka, M.; Klocová, T.; Šubjak, J.; Žák, J.; Špoková, M.; Blažek, M.; Dvořáková, J.; Dupkala, D; Plávalová, E.; et al.; 2020, PASP, 132, 1009
  • TOI-503: The first known brown dwarf-Am star binary from the TESS mission, Šubjak, J.; Blažek, M.; Skarka, M.; Špoková, M.; Kabáth, P.; et al.; 2020, AJ, 159, 151
  • High-resolution transmission spectroscopy of four hot inflated gas giant exoplanets, Žák, J.; Kabáth, P.; Boffin, H. M. J.; Ivanov, V. D.; and Skarka, M.; 2019, AJ, 158, 120
  • Transit timing variations, radial velocities and long-term dynamical stability of the system Kepler-410, Gajdoš, P.; Vaňko, M.; Pribulla, T.; Dupkala, D.; Šubjak, J.; Skarka, M.; Kabáth, P.; Hambálek, Ľ.; and Parimucha, Š.; 2019, MNRAS, 484, 4352–4359
  • HD 99458: First time ever Ap-type star as a δ Scuti pulsator in a short period eclipsing binary?, Skarka, M.; Kabáth, P.; Paunzen, E.; Fedurco, M.; Budaj, J.; Dupkala, D.; Krtička, J.; Hatzes, A.; Pribulla, T.; Parimucha, Š.; Mikulášek, Z.; Guenther, E.; Sabotta, S.; Blažek, M.; Dvořáková, J.; Hambálek, Ľ.; Klocová, T.; Kollár, V.; Kundra, M.; Šlechta, M.; and Vaňko, M.; 2019, MNRAS, 487, 4230