Popularizace

Stelární oddělení pravidelně organizuje několik popularizačních akcí pro širokou veřejnost. Dny otevřených dveří se konají v průběhu Týdne vědy a techniky AV ČR, který patří ke stěžejním propagačním aktivitám celé Akademie věd. Další podobnou akcí pro veřejnost, které se Stelární oddělení pravidelně účastní, je Evropská noc vědců. Při těchto příležitostech vědečtí pracovníci připravují populární přednášky nebo akce s astronomickou tematikou pro děti, prezentují své aktuální projekty nebo ukazují Perkův dalekohled a jeho kopuli v činnosti. Pracovníci Stelárního oddělení se aktivně podílejí na programu akce “Otevřená věda”, kterou pro středoškolské studenty organizuje Akademie věd ČR. Podrobnosti o popularizačních aktivitách Astronomického ústavu naleznete na YouTube kanálu ASU.

Tisková konference u příležitosti dokončení modernizace Perkova dalekohledu

Dne 26. června 2020 se uskutečnila tisková konference u příležitosti dokončení zásadní rekonstrukce Perkova dalekohledu, na jejíž organizaci se podílelo také stelární oddělení. Setkání se uskutečnilo v kopuli samotného dalekohledu v Ondřejově a zúčastnila se ho řada významných hostů včetně předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové a zástupců Centra pro výzkum a vývoj speciálních optických a optoelektronických systémů TOPTEC (Turnov). Během konference vystoupilo několik vědeckých pracovníků stelárního oddělení s krátkými příspěvky: M. Šlechta: Proč jsme se rozhodli modernizovat a co od toho očekáváme; P. Kabáth: Výzkum exoplanet pomocí Perkova dalekohledu; M. Kraus: Hot star research with using Perk’s telescope; M. Jelínek: Fotometrie – optické protějšky gama záblesků. Modernizace dalekohledu byla provedena ve spolupráci Stelárního oddělení Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. (pod vedením Dr. Miroslava Šlechty) a centra TOPTEC Turnov, které je součástí Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.

Výročí otevření Perkova 2-m dalekohledu

Dne 23. srpna 2017 uplynulo 50 let od slavnostního otevření Perkova dalekohledu. Při této příležitosti byla na 14. srpna 2017 připravena tisková konference a také seminář, který se uskutečnil na půdě Akademie věd v Praze 5. září 2017. Obě tyto události byly hojně pokryty v tisku, televizi i on-line médiích. Vědečtí pracovníci stelárního oddělení při této příležitosti přednesli sérii krátkých přednášek: M. Šlechta: Perkův 2-m dalekohled – základní fakta; P. Kabáth: Budoucí pozorovací program – hledání planet u cizích hvězd; P. Škoda: Archivy 2m dalekohledu – od Reticonu k umělé inteligenci; J. Kubát: Modelování hvězdných atmosfér s Perkovým dalekohledem; M. Kraus: Stellar pulsations and their link to mass ejection phases in evolved massive stars; P. Kabáth: Exoplanety v Ondřejově.