Odhalit pravou podstaty vícenásobných hvězdných systémů může být obtížné, a to zejména v případě, kdy se přinejmenším jedna ze složek schovává v plynu, který je nedílnou součástí soustavy. Petr Hadrava z ASU vedl rozsáhlý mezinárodní tým, který přispěl k dešifrování konfigurace systému UU Cas. V práci byla mimo jiné využita sada spekter pořízených pomocí Perkova 2-m dalekohledu.

Objektem zájmu byla opticky nerozlišitelná dvojhvězda UU Cas v souhvězdí Kassiopeji. Hvězda je poměrně jasná a poskytuje signál dostačující k zisku přesných fotometrických i spektroskopických dat nutných k vytvoření spolehlivého modelu dvojhvězdy. Ve spektru této hvězdy jsou zřetelně pozorovatelné spektrální čáry jen jedné složky, ale jejich dopplerovské posuny svědčí o oběhu kolem druhého tělesa. Protože ve spektru jsou pozorovány i emisní čáry například Balmerovy série vodíku, bylo záhy jasné, že v systému se nachází velké množství plynu, pravděpodobně ve formě akrečního disku, který přinejmenším částečně zakrývá druhou složku. …

Podrobnosti a kontakty

Related Posts