Ocenění pro Michaelu Kraus ze Stelárního oddělení

Dr. Michaela Kraus ze Stelárního oddělení Astronomického ústavu AV ČR převzala 19. dubna 2022 ocenění „LELOIR Prize“, které jí za významný přínos k podpoře a upevnění mezinárodní spolupráce v oblasti vědy, techniky a inovací udělilo argentinské Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ceremonie udělení ocenění proběhla virtuálně. Medaili a diplom za zásadní vědecké příspěvky na poli spolupráce s univerzitou La Plata převzala Dr. Michaela Kraus z rukou velvyslance Argentínské republiky Roberta Salafii o několik dní později.

Gratulujeme a přejeme naší kolegyni mnoho dalších úspěchů v její vědecké práci.

Related Posts