Výrony hmoty u hvězdy ρ Cas zachycené vizuálními i digitálními technikami

Michaela Kraus (Stelární oddělení ASU) a Grigoris Maravelias z Řecka studovali výrony hmoty u hvězdy ρ Cas zachycené jak vizuálními pozorovateli tak s pomocí digitálních technologií. V práci ukazují, že pro výzkum významných změn jasností hvězd jsou vizuální techniky dostačující a vzhledem k délce časové řady i nenahraditelné. Sledovaná Hvězda se patrně nachází v krátkém období vývoje, kdy na Hertzsprungově-Russelově diagramu opouští takzvanou ‚žlutou mezeru‘, což je oblast, kde se skoro žádné hvězdy nevyskytují.

Hvězda ρ Cas je poměrně jasná stálice pozorovatelná i bez dalekohledu v souvězdí Kasiopeji. Vykazuje víceperiodické dlouhodobé změny jasnosti a pozorovatelům je známa již čtyřmi zaznamenanými významnými zeslabeními. Ta nepochybně souvisí s výrony látky, které doprovázejí tuto vývojovou fázi života hvězdy. K těmto zeslabením došlo v letech 1945‒1947, 1985‒1986, 2000‒2001 a 2013‒2014.

Autoři článku se rozhodli využít všechna dostupná data a to jak vizuální tak elektronická (ta jsou však k dispozici pouze k poslednímu poklesu jasnosti). K dispozici měli celkem 53 560 individuálních pozorování od 772 pozorovatelů.

Výsledky zpracování vizuálních pozorování zachycuje nahoře uvedený obrázek: Čtyři minima jasnosti odpovídají uvedeným výronům hmoty z povrchu hvězdy ρ Cas, jsou však přeloženy přes sebe (světelné křivky byly vycentrovány na polohu minim jasnosti) a doplněny fity gaussovskou křivkou.

Porovnání vizuálních a digitálních pozorování v překryvném období ukazuje, že tyto dvě řady jsou konzistentní a zachycují věrně vývoj světelné křivky sledované hvězdy. Jsou zde však i rozdíly (posuny), které mohou být důsledkem skutečných barevných změn následkem výronu hmoty.

Ukázalo se, že délka trvání poklesů jasnosti se postupně zkracuje, klesá také hloubka minim a zkracuje se také interval mezi jednotlivými výrony. Z tohoto chování autoři usuzují, že pobyt ρ Cas v oblasti žluté mezery se blíží konci. Také upozorňují na to, že další výron se možná blíží a tak je důležité tuto hvězdu pravidelně sledovat, aby tato významná epizoda v jejím životě nezůstala nepovšimnuta.

Related Posts