První modely atmosfér horkých trpasličích hvězd se započtením shlukování

Jiří Kubát a Brankica Kubátová ze Stelárního oddělení ASU publikovali článek, v němž se detailně věnují efektu tzv. shlukování v atmosférách horkých hvězd a vypočetli vůbec první atmosférické modely O a B trpasličích hvězd se započtením tohoto jevu. Ukazují, že pokud jsou efekty shlukování započteny v modelech atmosfér horkých trpaslíků, výsledné modelové spektrum se pozorovatelně liší od spektra vypočteného bez započtení shlukování. To může v extrémních případech vést až k chybné spektrální klasifikaci nebo nesprávnému určení chemického složení.

  • podrobněji na stránkách ASU (M. Švanda, Na čem pracujeme)
  • Přiložený obrázek ukazuje shlukový model hvězdné atmosféry. Každý modrý bod představuje shluk látky, prostor mezi shluky je považován za prázdný. Charakteristické vlastnosti látky se vypočítají jako vážený součet příslušných vlastností pro shluk a mimo něj.
  • odborný článnek: J. Kubát, B. Kubátová, Spherically symmetric model atmospheres using approximate lambda operators V. Static inhomogeneous atmospheres of hot dwarf stars, Astronomy & Astrophysics v tisku, preprint arXiv:2108.00773

Kontakt: doc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.

Related Posts