HVĚZDNÉ ATMOSFÉRY
STAVBA A VÝVOJ HVĚZD
JINÉ ODKAZY


HVĚZDNÉ ATMOSFÉRY

Petr Hadrava
Stellar atmospheres
Vybrané kapitoly z fyziky kosmického plazmatu

Rolf Kudritzki, Fabio Bresolin
Radiative Transfer and Stellar Atmospheres
blány z přednášek a úlohy ze cvičení

Zdeněk Mikulášek, Jiří Krtička
Fyzika horkých hvězd

Rob Rutten
Radiative Transfer in Stellar Atmospheres

Vladimír Štefl, Jiří Krtička
Úlohy z astrofyziky


hvězdné atmosféry stavba a vývoj hvězd jiné odkazy úvodní stránka


STAVBA A VÝVOJ HVĚZD

Petr Harmanec
Stavba a vývoj hvězd

Zdeněk Mikulášek
Fyzika hvězd a hvězdných soustav
Proměnné hvězdy

na stránkách ENEAS (European Network of Excellence in AsteroSeismology) jsou skripta od různých profesorů
Lecture notes in Asteroseismology

Icko Iben, Jr.
Stellar Evolution Within and off the Main Sequence
Ve většině učebnic tento článek zkrátí a to i za cenu vypuštění některých logických kroků.


hvězdné atmosféry stavba a vývoj hvězd jiné odkazy úvodní stránka


JINÉ ODKAZY

Astronomický ústav UK
přednášky (v četně skript)


hvězdné atmosféry stavba a vývoj hvězd jiné odkazy úvodní stránka