CO DĚLÁM?

Zabývám se přenosem záření.

Proč?

O většině vesmírných objektů se můžeme něco dozvědět jen prostřednictvím záření. Například u hvězd zjišťujeme jejich efektivní teplotu a gravitační povrchové zrychlení porovnáním napočítaných (syntetických) spekter s naměřenými. Záření v sobě nese velmi mnoho informací. Odráží se v něm stav celé atmosféry. Pokud má například hvězda silný vítr, může se tvar spektrálních čar velmi změnit. Právě u takovýchto hvězd počítám profily spektrálních čar. Hvězdný vítr neustále odnáší z hvězd jistou část jejich hmoty. U horkých hvězd je vítr natolik silný, že ovlivní jejich vývoj. Hvězda potom setrvává o něco déle na hlavní posloupnosti. Silný vítr je také v některých fázích méně hmotných hvězd. Díky tomu se značná část hmoty vrací zpět do mezihvězdného prostoru, kde může přispět k tvorbě dalších hvězd.

Velmi často ale tato slova lidem nestačí. Hvězdy se jim zdají příliš vzdálené, aby pro ně měly nějaký význam. Vědět, jak se šíří záření je ale důležité i pro praktické účely. Například je nutné znát, jak moc se budou zahřívat stěny turbín v letadlech. Podle toho se potom zpevňují. Získané poznatky pomáhají také zachraňovat lidské životy. Například mozek dítěte lze vyšetřit jen pomocí infračerveného záření. Aplikací rovnice přenosu záření lze zjistit, zda není přítomen nádor.
Prostředí hvězdných atmosfér je ideální na testování a vyvíjení metod vhodných pro přenos záření. Teplota a hustota se v těchto podmínkách mění o několik řádů a velice snadno se odhalí chyby různých metod.


home