DANIELA KORČÁKOVÁ


co dělám? skripta (adresy)
články zápisky
přednášky
postery
životopis

Takhle vypadám po probdělé noci
při čekání na východ Slunce